A+ A A-

Stearinska kiselina

Stearinska kiselina (stearin) je zasićena masna kiselina čvrstog oblika i karakterističnog mirisa. Javlja se u mnogim životinjskim i biljnim mastima i uljima, mada je zastupljenija u mastima životinjskog porekla. Soli i estri stearinske kiseline su stearati. Na lageru se nalazi u dva kvaliteta: gumarski (RG) i kozmetički. Pakovan je u vreće od 25 kg. Najčešće se koristi:

- za pripremu tekstilnih omekšivača, zajedno sa ricinusom
- u proizvodnji gume zajedno sa cink oksidom
- u kozmetici i farmaciji kao sastojak krema
- u proizvodnji sveća itd.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: stearin
 • Hemijska formula: C18H36O2
 • Tarifni broj: 3823 11 00 00
 • EC broj: 266-928-5
 • CAS broj: 67701-03-5
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): čvrst
 • Boja: bela
 • Miris: karakterističan
 • Tačka ključanja: 235 °C na 20 hPa
 • Tačka topljenja/smrzavanja: 58-61 °C
 • Napon pare: < 1 hPa na 20 °C
 • Tačka paljenja: 180 °C
 • Temperatura samozapaljivosti: > 400 °C
 • Viskozitet: 9 mPa.s
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda): >3 log Pow
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Napomena:

  Stearinska kiselina, prema GHS sistemu, nema nikakvu oznaku u bezbednosnom listu i na pakovanju (piktogram, signalna reč, obaveštenja o merama opasnosti i predostrožnosti).

 • Poreklo: Švedska
 • Pakovanje: vreća od 25 kg / paleta od 900 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.